Internetový obchod - Maximálne prevádzkové napätie - 65Vdc