Kombinované zvodiče DS130RS

DS130RS je extrémne výkonný typ 1+2 určený na ochranu vstupu do elektrickej inštalácie. DS130RS je jednopólový SPD a možno ho používať v bežnom režime alebo v bežnom a diferenciálnom režime. Prepäťové ochrany DS130RS AC sú navrhnuté na pripojenie vo viacpólovej konfigurácii na ochranu jednofázových, 3-fázových a 3-fázových + neutrálnych AC sietí. Tento SPD je kompatibilný s DIN lištou.

  • Multipolárna prepäťová ochrana typu 1 + 2 AC
  • In: 20 kA
  • Iimp celkom: 50 kA
  • Zásuvný modul pre každú fázu
  • Diaľková signalizácia (voliteľné)
  • Zhoda s EN 61643-11, IEC 61643-11