Kombinované zvodiče DS250VG

Technológia VG u zvodičov prepätia CITEL je používaná po celom svete av posledných 10 rokoch sa pri jej praktickom nasadení preukázali jej vysoké prednosti. Uzavreté plynom plnené iskrisko nepotrebuje spúšťaciu elektródu a neobsahuje teda žiadne citlivé spúšťacie obvody. Vysokovýkonný varistor zapojený do série s iskriskom zaisťuje, že nevzniká žiadny prevádzkový prúd ani následný prúd, ktorý je nutné zhasínať. To je výhodné tak pre prevádzkovatelia sietí, že nevznikajú v sieti žiadne skratové prúdy v hodnote tisícov ampér, ako aj pre koncových užívateľov, pre ktorých následné prúdy v sieti vyvolávajú poruchy či závady a spôsobujú zbytočné viacnáklady.

Jednoduchá a prevádzkovo robustná technológia VG zlučuje v jednom prístroji 3 triedy ochrany proti prepätiu a to typu 1, 2 a 3. Patentovanú kombináciu uzavretého plynom plneného iskriska nájdete iba pri výrobkoch CITEL, ktorá týmto garantuje dlhodobú spoľahlivosť svojich výrobkov.

Naša technológia VG je patentovaná a je certifikovaná VDE a ÖVE ako jediná technológia pre kombinovaný zvodič prepätia typu 1+2+3 v rozsahu 0 až 100 Hz.