Kombinované zvodiče DS40VGS-230 - CITEL

Zvodič prepätia DS41 VGS je najnovším zvodičom prepätia radu CITEL VG. Podobne ako u kombinovaného zvodiča prepätia DS250VG je aj u zvodiča prepätia DS41 VGS použité „špeciálne plynom plnené iskrisko“ (GSG) v sérii s vysokovýkonnými varistormi.

Technológia VG je z technického hľadiska výrazne výhodnejšia oproti existujúcim bežným zvodičom. Patentovaná VG technológia sa vyznačuje tým, že u zvodičov nevznikajú žiadne priepustné ani prevádzkové prúdy a tým ani žiadne straty. Hlavnou výhodou tejto technológie je, že zabraňuje pasívnemu starnutiu prepäťovej ochrany. Zvodiče s technológiou VG sú necitlivé na TOV (krátkodobé prevádzkové prepätie), tzn. krátke prepätia zo strany siete (TOV) nemajú za následok predčasné starnutie, zopnutie alebo zlyhanie prepäťovej ochrany.

Táto vlastnosť a ďalej aj veľmi nízka napäťová ochranná hladina pre najrôznejšie prepätia a rázové prúdy sú mimoriadne u zvodičov prepätia typu 2 a 3, čo je podstatné predovšetkým pre veľmi citlivé koncové prístroje.

Túto robustnú a technicky ojedinelú technológiu VG nájdete iba u zvodičov CITEL. Vďaka tomu spĺňa zvodič DS41 VGS požiadavky ochrannej triedy pre typ 2 a 3 a tým garantuje spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku chráneného zariadenia.