Kombinované zvodiče DUT250VG - CITEL

Kombinované zvodiče prepätia radu DUT 250VG-300 slúžia na ochranu rozvodov proti účinkom bleskových prúdov a proti prepätiu v napájacích sústavách nízkeho napätia. Zvodič bol vyvinutý, aby bol schopný zviesť bleskové prúdy až 25 kA/pól (vlna 10/350 µs).

Tieto zvodiče používajú patentovanú technológiu VG (vysokovýkonný varistor v sérii s uzavretým plynom plneným iskriskom). Táto technológia vyvinutá firmou CITEL zaisťuje najlepšiu ochranu proti prepätiu (žiadny následný ani priepustný prúd).

Zvodiče DUT250VG-300 sú v kompaktnom prevedení a sú široké iba 4 TE (7 cm) a tým predstavujú najmenšie kombinované zvodiče prepätia typu 1 + 2 + 3, ktoré nájdete na trhu.

Technológia VG pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 0 do 100 Hz a tým ponúka použitie aj pre aplikácie pracujúcich s inou frekvenciou ako 50/60 Hz (napr. v dráhových systémoch s frekvenciou 16 ⅔ Hz alebo v jednosmerných systémoch).