Kombinovaný zvodič DS60VGPV - Maximálne prevádzkové napätie - 600V

Zvodič bleskových prúdov a prepätie radu DS 60VGPV je zvodič impulzných (bleskových) prúdov. Bol špeciálne vyvinutý na ochranu fotovoltaických zariadení a je k dispozícii pre prevádzkové napätie 500 a 1000 V DC.

Zvodič DS 60VGPV je kombinovaný zvodič typu 1 a 2 v prevedení ako monoblok s impulzným bleskovým prúdom 12,5 kA na pól (vlna 10/350 µs), ktorý predstavuje bezpečnú ochranu proti blízkym aj priamym úderom blesku. Zvodič obsahuje osvedčenú ochranu typu VG so špeciálnym plynom plneným iskriskom (GSG) a vysokovýkonné varistory v zapojení do Y. Špeciálny vývoj a zapojenie jednotlivých komponentov umožňuje bezchybné meranie izolačného odporu a výrazne predlžuje životnosť zvodiča, pretože nevznikajú žiadne priepustné ani prevádzkové prúdy.

Zvodič DS60VGPV je štandardne vybavený diaľkovou signalizáciou stavu ochrany. Vďaka galvanickému oddeleniu je zvodič DS60VGPV vhodný aj pre aplikácie s fotovoltaickými panelmi na báze tenkých vrstiev.