Medzinárodné štandardy CITEL

Kvôli rôznorodosti a dôležitosti prechodových javov vytvorili normalizačné organizácie špecifikácie na testovanie účinkov prepätí na zariadenia.

Tieto javy boli najprv charakterizované a vytvorila sa séria štandardizovaných vĺn (1,2/50 µs napäťová vlna a 8/20 µs a 10/350 µs prúdové vlny), potom bolo vydaných niekoľko noriem definujúcich výkon zvodičov prepätia, medzi nimi:

Prepäťové ochrany pre nízkonapäťové inštalácie:

  • NF EN 61643-11 (Francúzsko)
  • VDE 0675-6-11 (Nemecko)
  • EN 61643-11 (Európa)
  • UL1449 (USA)
  • IEC 61643-11 (Medzinárodná)

Prepäťové ochrany pre telekomunikačné zariadenia:

  • IEC 61643-21 (Medzinárodná)
  • ITU-T recommendations K11, K12, K17, K20, K21, K36 (Medzinárodná)
  • UL 497 A/B (USA)